Ångerrätt

Ångerrätt och ångerrättsformulär för konsumenter

Vänligen observera att ångerrätten vid distansköp enbart gäller våra standardiserade och förtillverkade varor och inte för de produkter eller beställningar som har anpassats efter en specifik kunds behov eller önskan.

Ångerrättspolicy

Ångerrätt

Du har rätt att häva avtalet inom fjorton dagar utan att ange en specifik orsak till din retur.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du, eller en tredje part utsedd av dig och som inte är leverantör, har tagit emot dina beställda varor. Vid uppdelad leverans börjar tiden för ångerfrist att räknas från och med det att du mottog din sista vara.

För att utöva din ångerrätt måste du tydligt uttrycka din önskan om att häva ditt köpeavtal. Detta gör du genom att skicka ett mejl eller ett brev till oss (se adresser längre ned på sidan).

Du kan välja att använda ångerrättsformuläret längre ned på sidan, det är dock inte är obligatoriskt. Det räcker att du skickar ett meddelande om att du önskar att utöva din ångerrätt, innan ångerfristen löper ut. 


Följder av ångerrätten

Om du ångrar ditt köpeavtal måste vi återbetala alla kostnader som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för om du har valt en dyrare leverans än den billigaste standardleverans vi erbjuder vid köp). Detta ska ske utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi först erhöll ditt meddelande om att du vill utöva din ångerrätt. Vid återbetalningen kommer vi att använda samma betalningsmetod som du använde vid köp, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig. I inga fall kommer du att debiteras för återbetalningen. Vi kan välja att avvakta med återbetalning till dess att vi har fått tillbaka varorna eller till dess att du har bevisat att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först. Du måste returnera varorna till oss utan dröjsmål och senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om att du häver ditt köpeavtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna inom fjorton dagar. Du står själv för returkostnaderna. Du behöver bara betala för varornas värdeförlust om denna värdeförlust beror på en hantering av varorna som inte är proportionerlig för att testa väskans skick, egenskaper och funktion.


Riktlinjer för ångerrättsformuläret

Ångerrättsformulär
Vänligen fyll i nedan formulär och skicka tillbaka till oss per brev eller mejl:

- Mejl: INFO@GUSTI-LADER.SE
- Brev: GUSTI LEDER GMBH - RETURNS WAREHOUSE, PRENZLAUER STR. 3 G, 17321 LÖCKNITZ

- Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänster (*)

- Beställt den (*)/mottagit den (*)

- Kundens namn

- Kundens adress

- Kundens signatur (gäller enbart bara vid brev)

- Datum

_______________

(*) Vänligen radera det som inte är tillämpbart i ditt fall.

OBS! Notera att enbart brev om att du önskar att returnera dina varor ska skickas till ovan angivna adress. Skicka inga paket innan du varit i kontakt med oss.

Senast sedd