Ångerrätt

Ångerrätt och ångerrättsformulär för konsumenter

Vänligen observera att ångerrätten vid distansköp enbart gäller våra standardiserade och förtillverkade varor och inte för de produkter eller beställningar som har anpassats efter en specifik kunds behov eller önskan (till exempel produkter med personlig gravering).

Ångerrättspolicy

Ångerrätt

Du har rätt att häva köpavtalet, utan att ange en specifik orsak till din retur, inom 14 dagar. Ångerrätten inom 14 dagar räknas från den dag då du, eller en från dig angiven tredje part, tagit emot din vara.

För att utöva din ångerrätt måste du tydligt uttrycka din önskan om att häva ditt köpavtal. Detta gör du genom att skicka ett mejl till INFO@GUSTI-LADER.SE eller ett brev till oss GUSTI LEDER GMBH - RETURNS WAREHOUSE, ALT RADEKOWER STR.4, 16307 MESCHERIN, GERMANY.

Vänligen ha med den information som finns längre ned på sidan under rubriken "Ångerrättsformulär". 


Följder av ångerrätten

Om du ångrar ditt köpeavtal måste vi återbetala alla kostnader som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för om du har valt en dyrare leverans än den billigaste standardleverans vi erbjuder vid köp). Detta ska ske utan dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då vi först erhöll ditt meddelande om att du vill utöva din ångerrätt. Kunden är ansvarig för att betala eventuella avgifter för returfrakt. Vid återbetalningen kommer vi att använda samma betalningsmetod som du använde vid köp, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig. I inga fall kommer du att debiteras för återbetalningen. Vi kan välja att avvakta med återbetalning till dess att vi har fått tillbaka varorna eller till dess att du har bevisat att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först. Du måste returnera varorna till oss utan dröjsmål och senast 14 dagar från den dag då du meddelar oss om att du häver ditt köpeavtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna inom 14 dagar.

Du står själv för returkostnaderna. Du behöver bara betala för varornas värdeförlust om denna värdeförlust beror på en hantering av varorna som inte är proportionerlig för att testa väskans skick, egenskaper och funktion.


Riktlinjer för ångerrättsformuläret

Ångerrättsformulär
Vänligen fyll i nedan formulär och skicka tillbaka till oss per brev eller mejl:

- Mejl: INFO@GUSTI-LADER.SE
- Brev: GUSTI LEDER GMBH - RETURNS WAREHOUSE, ALT RADEKOWER STR. 4, 16307, GERMANY

- Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänster (*)

- Beställt den (*)/mottagit den (*)

- Kundens namn

- Kundens adress

- Kundens signatur (gäller enbart bara vid brev)

- Datum

_______________

(*) Vänligen radera det som inte är tillämpbart i ditt fall.

OBS! Notera att enbart brev om att du önskar att returnera dina varor ska skickas till ovan angivna adress. Skicka inga paket innan du varit i kontakt med oss.

Senast sedd
gusti-lader.se Reviews with ekomi.se