Återköp och returer

Återköp och returer

Vår återköpspolicy gäller enbart för distansavtal som omfattar förtillverkade varor. Distansavtal omfattande varor som entydigt på konsumentens begäran tillverkas eller modifieras efter konsumentens individuella urval, bestämmelser eller personliga behov täcks inte av vår återköpspolicy.

Returpaketet

Om du är bosatt i Sverige kan du smidigt och billigt posta ditt paket med hjälp av UPS returetikett. Fyll i rutan med ditt spårningsnummer, efter du har tryckt dig vidare via denna länk: https://www.ups.com/track?tracknum/#/ och välj "return this package", därefter följer du instruktionerna. Klistra fast etiketten på utsidan av ditt paket och ta den till ditt postombud. För att få returetiketten, kontaktar vår kundtjänst på info@gusti-lader.se

Använder du dig av returetiketten ovan för att posta din retur, står du endast för en liten del av din returs fraktkostnad (37 SEK) och den större delen tar vi. (Såvida du inte skickar ifrån Tyskland då blir returen helt kostnadsfri). Med returetiketten ovan debiteras du 37 SEK för din retur. Postar du din retur utan returetiketten eller med en inkorrekt fylld etikett, kan vi inte ersätta dig alls för fraktkostnaden. I det fallet debiterar vi sedan din del av fraktkostnaden, när vi återbetalar dig.

Information om och standardblankett för ångerrätt.

Ångerrätten gäller inte vid distansavtal för leverans av varor som är förtillverkade och som anpassats för konsumentens individuella önskemål eller som tydligt anpassas till konsumentens personliga behov.

Ångerrättsinformation

Ångerrätt

Du har rätt att återkalla detta avtal inom 30 dagar utan att ange skäl.

Ångerrätten gäller 30 dagar från det datum då du, eller den tredje part du har namngivit och som inte är leverantören, har mottagit den sista varan i beställningen.

För att utöva din ångerrätt, måste du informera oss

Gusti Leder GmbH - returns warehouse
Prenzlauer Str. 3G
17321 Löcknitz 
Tyskland

TELEFON: +49 381 3676730, E-MAIL: INFO@GUSTI-LADER.SE


med ett tydligt uttalande (t.ex. brev, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan använda den bifogade standardblanketten för att utöva din ångerrätt, men det är inte nödvändigt.

För att hålla tidsfristen för att utöva ångerrätten räcker det om du skickar iväg anmälan om utövandet av ångerrätten innan tidsfristens upphörande.

OBS: Returer är gratis, men fraktkostnader ersätts inte.

Konsekvenser av återkallande Om du återkallar detta kontrakt, kommer vi återbetala alla betalningar vi mottagit från dig, exklusive leveranskostnader (och med undantag för extra kostnader som uppkommit genom att du valt en annan typ av leverans än den av oss erbjudna och billigaste standardleveransen), omedelbart och senast inom 14 dagar från det datum då meddelandet om uppsägning av avtalet har mottagits av oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningssätt som du har använt i den ursprungliga transaktionen, om vi inte gemensamt har kommit överens om ett annat betalningsmedel. För återbetalningen påläggs inga extra kostnader.
Vi kan vägra återbetalning tills vi antingen har erhållit den returnerad varan eller tills du har framlagt bevis för att du har returnerat varan.

Du måste returnera varorna till oss omedelbart eller i vart fall senast 14 dagar från det datum då du informerat oss om återkallandet av detta avtal. Tidsfristen gäller om du skickar varan före utgången av 14 dagarsperioden. Du måste betala för varornas eventuella värdeförlust, om denna värdeminskning kan hänföras till en hantering som inte är nödvändig för undersökningen av varornas tillstånd, egenskaper och funktion.

Slut på informationen om ångerrätten

Standardblankett (Om du vill återkalla avtalet, fyll i detta formulär och returnera det.) - till: Gusti Leder GmbH - returns warehouse, Prenzlauer Str. 3G, 17321 Löcknitz TYSKLAND, E-MAIL: INFO@GUSTI-LADER.SE

- Jag / vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig / oss (*) för inköp av följande varor (*) /tillhandahållande av följande tjänst (*):
- Beställt den (*) / mottagen den (*)
- Namn på konsumenten (erna)
- Konsumentens (ernas) address
- Konsumentens namnteckning (endast i händelse av ett meddelande på papper)
- Datum


________________________ (*)
Stryk det som inte gäller

Senast betraktad