Allmänna villkor

Följande är de villkor som gäller för distans- och webbköp för kunder till Gusti Leder GmbH.

§ 1 Allmänt

Följande villkor definierar förhållandet mellan dig (kunden) och Gusti Leder GmbH vid distansköp. Dessa villkor klargörs också när en beställning läggs. 

§ 2 Ingående av avtal

Presentationen av Gusti Leder GmbH:s produkter på vår hemsida är ett exempel på hur produkterna tillverkas och hur de kan välja att användas. Presentationen är därför avsedd för kunden som inspiration.

Om kunden genomför ett köp på Gusti Leder GmbH:s webbsida är kunden enligt tysk civilrätt bunden av § 145 BGB. Detta innebär att kunden är bunden av ett köpeavtal. Detta bekräftas genom en orderbekräftelse som skickas via e-post. Avtalet träder slutgiltigt i kraft när Gusti Leder GmbH skickar orderbekräftelsen till kunden.  

§ 3 Leverans, leveranskostnader, transport av produkter

Leveransen sker mot den fraktkostnad som anges vid beställning. Vid leveranser till privatpersoner står Gusti Leder GmbH för eventuella extra kostnader. Vid leveranser till återförsäljare bär återförsäljaren det yttersta ansvaret för leveransen och eventuella extra kostnader i samband med detta, så snart Gusti Leder GmbH har lämnat beställningen till leverantören.

§ 4 Förbehåll för äganderätten

De levererade produkterna förblir Gusti Leder GmbH:s egendom till dess att betalningen av hela ordervärdet har slutförts och godkänts av oss.

§ 5 Betalning

Det är endast möjligt att använda de betalningslösningar som erbjuds på Gusti Leder GmbH:s webbplats. 

§ 6 Garanti vid reklamationer

Gusti Leder GmbH följer de lagstadgade bestämmelser som gäller för defekta varor. 

§ 7 Information om köp på internet

  1. Vi omfattas inte av några specifika uppförandekoder som inte nämns ovan.
  2. Kunden får alltid en sammanfattning av sitt köp på bekräftelsesidan innan beställningen skickas. På den här sidan kan kunden välja att ändra sin beställning eller ta bort produkter innan beställningen skickas till Gusti Leder GmbH köpeavtal ingåtts.
  3. På Gusti Leder GmbH:s webbplats visas och beskrivs egenskaper och erbjudanden för de produkter som finns tillgängliga för köp för tillfället.
  4. Köpeavtalet finns tillgängligt på tyska hos Gusti Leder GmbH.
  5. Kunden kan hävda reklamationer och uttrycka önskemål eller frågor genom att kontakta Gusti Leder GmbH på de kontaktuppgifter som anges på webbsidan.
  6. Det avtal som ingåtts mellan de två parterna, kunden och Gusti Leder GmbH, kommer inte att lagras av Gusti Leder GmbH. Kunden kan få tillgång till avtalet genom att kunden skriver ut det eller sparar ner det.
  7. Information om betalning, leverans eller generellt förfarande vid köp finns på Gusti Leder GmbH:s webbsida.

§ 8 Information om tvistlösningsförfaranden

Vi är varken villiga eller juridiskt skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden innan något konsumentorgan involverats.

§ 9 Övrigt

Det avtal som ingåtts mellan oss och kunden i kombination med respektive avtalsvillkor och tillämplig tysk lag ska uppfyllas. Om kunden är återförsäljare av produkter från Gusti Leder GmbH ska det land där återförsäljaren är bosatt tillämpas. Detta för att skydda återförsäljarens rättigheter och bestämmelser, som definitivt inte kan frångås, inte heller genom avtal. Avtal som ingåtts med CISGs undantas detta. 

V SN 42

Senast sedd
gusti-lader.se Reviews with ekomi.se