Sekretesspolicy

Sekretesspolicy - samt information om samtycke från dig

Som ansvarig för bestämmelserna om skydd av personuppgifter informerar vi dig om behandlingen av dina personuppgifter som gäller nu.

I. Begreppet personuppgifter och andra viktiga villkor

Personliga uppgifter, i enkla termer, är all information som är personligt relaterad till den registrerade. Bestämmelser om vad termen "personuppgifter" betyder och vad som annars betyder viktiga villkor för följande uppgifter om personuppgifter, se artikel 4 i DSF (Dataskyddsförordningen, engelska GDPR).

II. Namn och kontaktuppgifter för den ansvarige personen; Kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig

I en förenklad mening är den ansvarige personen den som, ensam eller i samförstånd med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter.

1. Ansvarig

Gusti Leder GmbH
Erich-Schlesinger-Straße 62
18059 Rostock, Tyskland
Telefon: +49 381 367 67 30
E-post: info@gusti-lader.se
Verkställande direktör: Christian Pietsch (Ekon. Mag.)

2. Dataskyddsansvarig

Rechtsanwältin Katja Westenberger
Schröderstraße 22
D-18055 Rostock
Telefon: +49 (0)381 – 45 83 88 90
Fax: +49 (0)381 – 45 83 88 95
E-Mail: info@ra-westenberger.de

III. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter; Rättslig grund för bearbetning

Vi behandlar dina personuppgifter som en del av vårt arbete för följande ändamål i enlighet med den angivna rättsliga grunden.

1. För att genomföra förhandlingsåtgärder, som bygger på en begäran från dig, sker behandlingen av dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke enligt artikel 6 §1 a) i DSF eller på grundval av artikel 6 §1 bokstav b) i DSF.

2. För att skydda vårt legitima intresse att svara på förfrågningar och vidta andra åtgärder som du kan vidta baserat på en begäran, behandlas dina personuppgifter på grundval av det samtycke du har gett i enlighet med artikel 6 §1 a. DSF eller på grundval av artikel 6 §1 i DSF.

3. För utförandet av ett kontrakt som du är part i, sker behandlingen av dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke enligt artikel 6.1 i bokstav a) i DSF eller på grundval av artikel 6 punkt 1 brev b) DSF.

4. För att genomföra reklamåtgärder ska dina personuppgifter behandlas antingen på grundval av ditt samtycke enligt artikel 6 §1 a DSF eller på grundval av artikel 6 §1 f ) DSF.

5. För att skydda vårt legitima intresse för att vår webbplats ska fungera korrekt, vid tillhandahållande av användarvänliga funktioner och vid analys av användningen av vår webbplats, behandlas dina personuppgifter utgående från artikel 6 §1 bokstav f) DSF.

6. För att skydda vårt legitima intresse för verkställigheten av våra rättigheter och i försvaret mot oss sker behandlingen av dina personuppgifter på grundval av artikel 6 §1 första stycket f i DSF.

Våra system stöds av toppmoderna tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, förändring eller avslöjande, förlust eller förstörelse.

För information om behandling av dina personuppgifter för varje förädlingsändamål, hänvisa till relevanta ytterligare uppgifter i samband med denna sekretesspolicy.

IV. Överföring av dina personuppgifter till tredje part; Kategorier av mottagare av dina personuppgifter.

Om detta är nödvändigt för att uppnå syftet att behandla dina personuppgifter, vidarebefodrar vi dina personuppgifter till tredje part i den utsträckning som krävs enligt lag. Detaljerad information om överföring av dina personuppgifter till tredje part för de enskilda förädlingsändamålen finns i relevanta ytterligare uppgifter i samband med denna sekretesspolicy. Vid överföring av dina personuppgifter till tredje part är antalet överförda data begränsat till det minsta som krävs.

V. Omfattning av behandlingen av dina personuppgifter för varje förädlingsändamål

Vi kommer att informera dig i följande detalj om behandlingen av dina personuppgifter för olika behandlingsändamål.

Dina personuppgifter kommer att raderas om det inte längre behövs för bearbetning för respektive ändamål, såvida vi inte kan fortsätta att bearbeta data för ett annat förädlingsändamål i enlighet med de lagliga kraven och enligt informationen i denna sekretesspolicy.

1. Användning av vår webbplats för informationsändamål

Om du besöker våra webbplatser utan att ge oss information, behandlar vi bara de personuppgifter som din webbläsare sänder till vår server. Det här är följande data som är tekniskt nödvändiga för att visa dig vår hemsida och för att säkerställa stabilitet och säkerhet:

 • den sida du letar efter
 • Datum och tid för begäran
 • Mängd dataöverföring
 • Källa eller referens från vart du kom till sidan
 • Webbläsare som används av dig
 • operativsystem som används av dig
 • Din IP-adress

Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6.1 första stycket f i DSF för att skydda vårt legitima intresse för att upprätthålla vår webbplatss funktion.

Dina personuppgifter kommer att raderas efter 6 månader, om inte de fortfarande behövs för att hävda rättigheter eller verkställighet av fordringar på grund av åtgärder mot att vår webbplats fungerar korrekt. I det här fallet sker raderingen omedelbart efter att motsvarande procedur har slutförts.

2. Behandling av förfrågningar

Om du kontaktar oss med en förfrågan eller en begäran kommer vi att behandla personuppgifter och informationen/dokumentendu tillhandahåller. Oavsett hur du skickar din förfrågan eller oro till oss kan dessa vara:

 • Datum och tid vid kontaktbegäran
 • Namnuppgifter
 • Kontaktdaten
 • Uppgifter på begäran/förfrågan
 • överförd information/dokument

Behandlingen av dina personuppgifter och informationen / dokumenten kommer att baseras på ditt samtycke enligt artikel 6.(1) (a)i DSF för att svara på din förfrågan eller på grundval av din förfrågan eller fråga i artikel 6 §1 bokstav b i GDPR för genomförandet av förhandlingsåtgärder eller på grundval av artikel 6 §1 bokstav b i DSF för utförandet av ett kontrakt som du är part i eller på grundval av artikel 6 §1 bokstav f) i DSF för att skydda vårt legitima intresse för att besvara förfrågningar / förfrågningar och vid genomförande av andra åtgärder i samband med behandling av förfrågningar / problem.

Såvitt vi tillhandahåller en kontaktformulär och du kontaktar oss via detta kontaktformulär, samtycker du till följande innehåll genom att skicka ditt meddelande, som du kommer att bli informerad om i kontaktformuläret:

"Jag godkänner behandlingen av min e-postadress och annan personlig information som jag tillhandahållit för att svara på min kommunikation. Jag kan återkalla detta samtycke när som helst och utan att ange orsaker med påverkan för framtiden. Lagligheten av bearbetningen som utförs till återkallelsen förblir opåverkad om det upphävs. "

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst och utan att ange orsaker med påverkan för framtiden. För detta ändamål, ett motsvarande meddelande till den ansvariga personen, vars kontaktuppgifter du kan ta från uppgifterna från den ansvarige personen. Lagligheten av behandlingen upp till återkallelsen förblir opåverkad om det upphävs.

Såvitt det är nödvändigt för behandlingen av din förfrågan, överför vi dina personuppgifter inom ramen för lagkraven till tredje part. Vid vidarebefodran av dina personuppgifter till tredje part är antalet överförda data begränsat till det minsta som krävs.

Dina personuppgifter kommer att raderas om din förfrågan / problem är löst, om inte vi kan fortsätta att bearbeta uppgifterna för ett annat förädlingsändamål inom ramen för de juridiska kraven och enligt informationen i denna sekretesspolicy.

3. Uppfyllande av kontrakt

Om du ger oss personuppgifter i syfte att ingå ett avtal eller i samband med upprättandet av ett kundkonto, behandlar vi de uppgifter du har lämnat för utförandet av kontraktet. Detta är din kunddata (till exempel ditt namn och din adress) och kontraktinformationen (t.ex. uppgifter om produkterna i kontraktet samt betalnings- och leveransinformation).

Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6 §1 bokstav b) i DSF för utförandet av ett kontrakt som du är part i.

Såvitt detta är nödvändigt för att kontraktet ska kunna utföras, överför vi dina personuppgifter inom ramen för lagkraven till tredje part. Denna överföring görs till de tjänsteleverantörer som ingår i kontraktet. Det här är leverantörerna av de bearbetningsverktyg vi använder. Dessa är också de företag som beställts med transporten. Förresten är det de betalningsleverantörer som är ansvariga för betalningsärenden.

Om du använder betalningstjänstleverantören PayPal för behandling av betalningstransaktioner påpekar vi uttryckligen att PayPals sekretesspolicy gäller alla PayPal-transaktioner: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full

Vid överföring av dina personuppgifter till tredje part är antalet överförda data begränsat till det minsta som krävs.

Dina personuppgifter kommer att raderas efter utgången av skatte- och kommersiella kvarhållningsperioder på 6 eller 10 år, såvida vi inte fortsätter att behandla uppgifterna för ett annat ändamål i samband med juridiska krav och i enlighet med informationen i denna sekretesspolicy.

4. Reklam via nyhetsbrev

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla din e-postadressen - och om du tillhandahåller annan personlig information - för att kunna skicka information om våra erbjudanden via e-post. Obligatorisk är specifikationen för din e-postadress. Om du frivilligt lämnar in ytterligare personuppgifter behandlar vi dessa uppgifter om det behövs för att personligen kontakta dig i nyhetsbrevet.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev ger du samtycke till följande innehåll: "Jag godkänner att jag informeras via e-post om intressanta erbjudanden och godkänner därför behandlingen av min e-postadress och övriga personuppgifter jag har lämnat till syftet med att skicka nyhetsbrevet. Jag kan återkalla detta samtycke när som helst och utan att ange orsaker med verkan för framtiden. Lagligheten av behandlingen som utförs till återkallandet förblir opåverkad vid återkallande. "

Registreringen för vårt nyhetsbrev sker i en så kallad double opt-in procedur. Det betyder: efter inloggningen, kommer du först att motta ett mejl med meddelandet om din registrering för nyhetsbrev och tillfrågas för att bekräfta registreringen. Din bekräftelse på registrering krävs för att dokumentera det samtycke som krävs för att skicka nyhetsbrevet och att kunna känna igen registreringar på externa e-postadresser. I samband med prenumerationen på nyhetsbrevet och bekräftelserna loggas IP-adressen samt datum och tid för att kunna bevisa beviljandet av samtycket i enlighet med de lagstadgade kraven.

Bearbetningen av dina personuppgifter sker på grundval av ditt medgivande i enlighet med artikel 6 §1 bokstav a) i DSF.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst och utan att ange orsaker med verkan för framtiden. För detta ändamål kommer ett motsvarande meddelande till den ansvariga personen, vars kontaktuppgifter är av den ansvariga personen, att skickas. Lagligheten av behandlingen upp till återkallelsen förblir opåverkad om det upphävs.

Om du återkallar ditt samtycke eller avbryter ditt nyhetsbrev, tar vi omedelbart bort din e-postadress och eventuell annan överförd data, såvida vi inte fortsätter att använda uppgifterna för annat förädlingsändamål i enlighet med de lagliga kraven och enligt informationen i denna sekretesspolicy.

MailChimp

Vårt nyhetsbrev produceras och skickas av MailChimp, en nyhetsbrev marknadsföring plattform för The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Sekretesspolicy finns på: https://mailchimp.com/legal/privacy

Mäter framgång

Våra nyhetsbrev innehåller en så kallad "Web-Beacon", som är en pixelformad fil som läses från servern hos vår nyhetsbrevleverantör MailChimp när nyhetsbrevet öppnas. Detta kommer att samla information om din webbläsare, operativsystem, samt din IP-adress och tiden för hämtning.

Det ger oss också möjlighet att skapa statistiska undersökningar, till exempel om nyhetsbrevet öppnades, när de öppnades och vilka länkar som var klickade. Av tekniska skäl kan denna information tilldelas enskilda abonnenter, men det är upp till oss och MailChimp att göra det. Vi använder endast denna statistik för att utvärdera läsvanor och användningsmönster för våra prenumeranter för nyhetsbrev och att anpassa vårt innehåll i enlighet med detta för att passa våra läsares intressen.

Denna mått på framgång kan endast motsägas genom att hela nyhetsbrevet avslutas.

5. Användning av Cookies

Vi använder Cookies på vår hemsida. Dessa är små filer som lagras på din enhet och genom vilken viss information överförs till oss. Användningen av Cookies tjänar till att du kan använda vissa funktioner och göra vårt erbjudande mer användarvänligt.

Några av de Cookies vi använder tas bort efter slutet av webbläsarsessionen, dvs efter att ha stängt din webbläsare (så kallade session- eller sessionscookies). Andra Cookies finns kvar på din enhet även efter slutet av webbläsarsessionen, dvs efter att du stängt webbläsaren och tillåter oss eller vår samarbetspartner (cookies från tredje part) att känna igen dig vid ditt nästa besök på vår webbplats (sk fortsatta cookies).

Några av de cookies vi använder är tekniskt nödvändiga för att du ska kunna använda vissa funktioner. Detta är exempelvis fallet när det gäller lagring av poster i samband med användningen av kundvagnsfunktionen. Behandlingen av dina personuppgifter är hittills på grundval av artikel 6 1 mom. Brev b) DSF att genomföra före avtals åtgärder som sker på din förfrågan som registrerades eller på grundval av artikel 6 1 mom. Brev b) DSF för fullgörandet av ett kontrakt, partiet du är eller på grundval av artikel 6 1 mom. brev f) DSF för att skydda våra legitima intresse av att tillhandahålla användarvänliga som möjligt funktioner. Såvitt vi eller våra partnerföretag använder Cookies för att publikmätningar eller i marknadsföringssyfte, kan du göra det om det är nödvändigt få detaljerad information i lämpliga ytterligare referenser enligt denna integritetspolicy.

Du kan förhindra att Cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsars programvara. Om det behövs hänvisar du till programhjälpen för den webbläsare du använder för att få reda på hur motsvarande inställning kan göras. Vi påpekar emellertid att i det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på vår hemsida till fullo. Vi hänvisar till informationen för följande populära webbläsare:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US

6. Användning av Google Analytics

På vår hemsida använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google").

Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6 punkt 1 bokstav f) i DSF för att skydda vårt legitima intresse för analysen av användningen av vår webbplats.

Google Analytics använder så kallade "Cookies". Dessa är textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av användningen av vår webbplats av dig. Informationen som genereras av sådan Cookie genom er användning av vår hemsida är oftast överförd till en Google-server i USA och lagras där. Vi påpekar i detta sammanhang att på vår hemsida har Google Analytics utökats med koden "anonymizeIp". Detta kommer (sk. IP maskering) en anonym insamling av IP-adresser ser till att din IP-adress från Google i medlemsstaterna i Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tidigare förkortas för att utesluta en hänvisning till privatpersoner. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På vår räkning Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av vår hemsida, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra med webbplatsen och internetrelaterade tjänster för oss som huvudmannen. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsars programvara. Om det behövs hänvisar du till programhjälpen för den webbläsare du använder för att få reda på hur du gör lämpliga inställningar. Vi påpekar emellertid att i det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på vår hemsida i sin helhet.

Dessutom kan du förhindra insamling av data som genereras av cookies och relaterade till din användning av vår webbplats (inklusive din IP-adress) till Google och bearbetningen av dess data av Google genom att ladda ner Browser-plugin som är tillgänglig under följande länk och installera. Den nuvarande länken är https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativt kan du förhindra framtida insamling av dina data av Google Analytics genom att ange en opt out Cookie.. Du ställer in den här kakan genom att klicka på den här länken. Observera att opt-out-Cookie bara fungerar i den här webbläsaren och på den här webbplatsen. Om du tar bort Cookies i din webbläsare måste du klicka på länken igen.

För mer information om användarvillkoren mellan oss och Google angående integritet, se https://www.google.com/analytics/terms/se.html och mer information om Googles sekretesspolicy finns på https://policies.google.com/?hl=sv.

7. Webbplatser i sociala medier

Vi upprätthåller webbplatser inom sociala nätverk och plattformar för att kommunicera med kunder och framtidsutsikter och informera om våra produkter. Dessa är länkade till vår hemsida och tillgänglig för alla besökare. Vid uppringning av respektive nätverk och plattformar gäller villkoren och personuppgifterna för respektive nätverk och plattformar. Behandlingen av personuppgifter från vår sida bygger på det berättigade intresset i enlighet med artikel 6, § 1, boks. f) DSF.

Vi påpekar att dessa uppgifter från besökare utanför Europeiska unionen kan behandlas. Detta kan leda till risker som kan göra det svårare att genomdriva den berörda partens rättigheter. Amerikanska nätverk och plattformar som är certifierade under Privacy Shield åtar sig att följa EU: s sekretesspolicy.

Nedan hittar du en översikt över de webbsidor vi använder och motsvarande kontaktpunkter angående sekretesspolicy för respektive nätverk och plattformar.

Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, Sekretesspolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, Sekretesspolicy: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Twitter: Twitter International Company, Attn: Data Protection Officer, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, Sekretesspolicy: https://twitter.com/de/privacy

YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2 Ireland, Sekretesspolicy: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Google+: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Snapchat: Snap Group Limited, 7-11 Lexington Street, London W1F 9AF, United Kingdom, Sekretesspolicy: https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/

8. Integration av tredje parts innehåll och tjänster

Inom vårt online-erbjudande använder vi innehålls- och serviceerbjudanden från leverantörer från tredje part. När det här innehållet integreras kan det hända att de respektive plattformarna lagrar så kallade cookies med information. Vi använder innehållet på grundval av artikel 6 §1 boks f) DSF, för att erbjuda dig ett spännande och informativt online-erbjudande.

Vimeo: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Google Maps: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Panono: Professional360 GmbH, Französische Straße 9, 10117 Berlin, Sekretesspolicy: https://www.panono.com/de/legal/privacy-policy/

Doo-Finder: DooFinder S.L., Standort Bielefeld, Apfelstraße 245, D-33611, Sekretesspolicy: https://www.doofinder.com/de/privacy-policy

Squarelovin: Anchor Media GmbH, Budapester Straße 45, 20253 Hamburg, Sekretesspolicy: https://squarelovin.com/business/home/privacy

9. Verkställighet av våra rättigheter och försvar mot riktade påståenden

Om nödvändigt behandlar vi dina personuppgifter för att skydda vårt legitima intresse för att upprätthålla våra rättigheter och försvara oss.

I det här fallet behandlas dina personuppgifter på grundval av artikel 6, §1, boks f) i DSF.

I den utsträckning det är nödvändigt för att skydda våra legitima intressen, överför vi dina personuppgifter till tredje part inom ramen för de rättsliga kraven. Denna överföring görs till inkassoserviceleverantörer eller våra advokater.

Vid överföring av dina personuppgifter till tredje part är antalet överförda data begränsat till det minsta som krävs.

Dina personuppgifter kommer att raderas efter det att proceduren har avslutats, men snarast efter skatt och kommersiella kvarhållningsperioder på 6 eller 10 år, såvida vi inte får använda uppgifterna för ett annat förädlingsändamål i enlighet med lagliga krav och i enlighet med informationen i denna sekretesspolicy fortsätt att bearbeta.

VI. Varaktighet för vilken dina personuppgifter lagras eller kriterier för att bestämma denna varaktighet

Dina personuppgifter kommer att raderas om det inte längre behövs för bearbetning för respektive bearbetningsändamål, såvida vi inte kan fortsätta att bearbeta data för ett annat förädlingsändamål i enlighet med de lagliga kraven och enligt informationen i denna sekretesspolicy. För information om hur länge din personliga information lagras eller kriterierna för att bestämma varaktigheten, se informationen om hur dina personuppgifter behandlas för varje behandlingsändamål i denna sekretesspolicy.

VII. Dina rättigheter

1. Överblick

För att säkerställa en rättvis och transparent behandling av personuppgifter har du rätt till följande rättigheter som registrerade enligt dataskyddsbestämmelserna:

 • Rätten till information enligt artikel 15 i DSF,
 • Rätten till korrigering enligt artikel 16 i DSF,
 • Rätten till avbokning enligt artikel 17 i DSF,
 • Rätten till begränsning av bearbetning enligt artikel 18 i DSF,
 • Rätten till dataöverföring enligt artikel 20 i DSF,
 • Rätten att återkalla samtycke när som helst enligt artikel 7 punkt 3 DSF,
 • Rätten att invända mot behandlingen enligt artikel 21 i DSF, om vilken vi kommer att informera dig separat nedan,
 • och rätten att klaga till tillsynsmyndigheten enligt artikel 77 DSF, om vilken vi kommer att informera dig separat nedan.

 

2. Din rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter är tillåten om behandling behövs för att skydda den registeransvariges eller tredje parts legitima intressen, såvida inte de registrerade personers intressen eller grundläggande rättigheter och friheter saknar skydd, särskilt om den berörda personen är ett barn, artikel 6.1 f) DSF.

Du, den registrerade, har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter i samband med behandling av personuppgifter som följer av deras särskilda situation på grundval av artikel 6.1 f) DSF. Detta gäller även för profilering baserat på dessa bestämmelser.

Om du utövar din rätt att göra invändningar, behandlar vi inte längre dina personliga uppgifter om vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandling som överväger deras intressen, rättigheter och friheter som den registrerade eller om behandlingen är för påstående eller försvar av rättsliga krav.

Om vi behandlar dina personuppgifter för att kunna driva direktreklam har du som registrerad rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig i syfte att göra reklam. Detta gäller även för profilering i den utsträckning det är förknippat med sådan direktpost. Om du som registrerad motsätter sig behandlingen för direkt marknadsföring, kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.

3. Din rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Som beträffande person, med förbehåll för eventuella andra administrativa eller rättsliga åtgärder, har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du befinner dig, din arbetsort eller platsen för påstådd överträdelse om du anser att behandlingen av dina personuppgifter berör dig bryter mot kraven i DSF.

VIII. Information om grunden för tillhandahållandet av dina personuppgifter

I den utsträckning du vill ingå ett avtal med oss eller att kontakta oss med en begäran krävs det att du lämnar ett kontrakt för att behandla din förfrågan. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Om du inte lämnar din personliga information skulle det leda till att vi inte ingått avtal med dig eller behandlar din förfrågan.

Senast sedd