A B C D E F G

E 3 Beiträge in dieser Lexikon Kategorie

Enbadskormgarvning

Att garva läder med genom krombad är en beprövad garvningmetod.

Depilering

Håret, eller pälsen, tas bort från en djurhud för att hudytan ska vara fri från hår och därför lättare att arbeta med.

Avkalkalkning

Att avkalka en djurhud betyder att få bort kalkrester från askningen.