A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Kontroll hos våra producenter

Värderingar som djurskydd, hållbarhet och mänskliga rättigheter står i förgrunden vid tillverkningen av Gusti Läder-produkter. Vi omfattas av den internationella standarden SA8000, som har satt som mål att förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare världen över. Vi har också vidtagit egna åtgärder för att kontrollera arbetshälsa och säkerhet samt avtalet mot barnarbete. Genom våra lokala anställda, som oanmälda besöker våra producenters lokaler minst en gång i månaden, kan vi garantera att våra samarbetspartner följer våra avtal på ett mycket bra sätt.

                                  

Hur inspektionen går till

Den allmänna proceduren för våra inspektioner är att kontrollera de områden där kemikalier används för att behandla lädret. Vi kontrollerar också hälso- och säkerhetsbestämmelserna för de arbetstagare som hanterar kemikalier. Enligt våra föreskrifter måste dessa arbetstagare bära handskar och stövlar som skydd. En annan fråga som kontrolleras på alla avdelningar är barnarbete. Vårt mål är att bekämpa barnarbete under 15 år i Indien. När det gäller denna fråga måste varje producent skriva under ett kontrakt där det står att barn under inga omständigheter kommer att anställas.

Vi väljer datum för våra kontroller slumpmässigt, men ser till att besöken är jämnt fördelade över hela året. Vår personal på plats har ID-kort om någon skulle vilja kontrollera dem.

gusti-lader.se Reviews with ekomi.se