A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Hur miljön påverkas av att garva läder

Olika typer av garvning

De vanligaste typerna av garvning är kromgarvning, vegetabilisk garvning och syntetisk garvning. Vid kromgarvning garvas lädret med krom(III)salter, så det är en kemisk garvningsprocess. Vegetabilisk garvning kräver endast vegetabiliska ämnen för garvning, till exempel bark från vissa arter av träd. Syntetiska garvämnen är artificiellt framställda ämnen, till exempel formaldehyd. I regel används en kombination av olika garvningsprocesser med syfte att uppnå vissa egenskaper hos lädret.

Gerbstoffe Umweltschutz Ökologie

Vilken miljöpåverkan utgör kemisk garvning

De krom(III)salter som används vid garvning är i sig ofarliga för hälsan. Det blir dock problematiskt i det fall att de oxideras till krom (IV). Detta är en tungmetall som anses vara allergiframkallande i låga doser och cancerframkallande och extremt giftig i höga doser. Om materialet som blir över efter garvningen inte tas om hand på rätt sätt förorenas även miljön och det kan uppstå försaltning och höga tungmetallhalter i marken. Krom hamnar tyvärr ofta i vattendrag och är mycket giftigt för fiskar och mikroorganismer. För närvarande sker ca 85% av all garvning i världen med kromsalter.

Vegetabilisk garvning och miljöpåverkan

Vegetabilisk garvning är en naturlig process. För garvningen används tanniner från växter vilka är vattenlösliga och organiskt nedbrytbara.
Det krävs dock en stor mängd tannin för garvningen och kan därför innebära ett stort slitage eller risk för utrotning på de enskilda växtarterna i regionen. Dessutom kan organiskt förorenat avloppsvatten uppstå om det inte omhändertas på rätt sätt.

Umweltschutz Pflanzengerbung

Hur påverkas miljön av syntetisk garvning

Det är sällan som den syntetiska garvningsprocessen enbart används, utan det sker i de flesta fall i kombination med någon av de andra två varianterna.
Eftersom syntetiska ämnen inte har något naturligt ursprung är de inte organiskt nedbrytbara. Hur skadliga de är för miljön beror på det enskilda ämnet. De leder dock till en betydligt lägre miljöpåverkan än kromsalter.

Miljöskydd i världen

I Tyskland* finns det mycket stränga bestämmelser om vilka ämnen som får användas för garvning och hur de ska omhändertas som avfall. Syftet med detta är att begränsa föroreningar av miljön så mycket som möjligt. Tillverkningen av läder sker dock ofta i utvecklingsländer. Dessa länder har vanligtvis dåliga eller inga bestämmelser för att skydda miljön.

*Gusti Läder är ett tyskt företag.

 

Källor (17.01.2019):

  • lederzentrum(punkt)de/wiki/index.php/Gerbung
  • oeko-fair(punkt)de/clever-konsumieren/kleiden-schmuecken/leder/herstellung6/gerben/chromgerbung
  • leder-info(punkt)de/index.php/Chromgerbung
  • oeko-fair(punkt)de/clever-konsumieren/kleiden-schmuecken/leder/herstellung6/gerben/pflanzliche-gerbung

Våra produkter

Karisma model Karisma
Axelremsväska Handväska Läderväska Vintage Gul Läder
409,00 SEK
Marshall T. Marshall T.
Cykelväska Ramväska Trekantsform Läderväska Väska Brun Läder
639,00 SEK
Lucia model Lucia
Bok Anteckningsbok Inbunden Läderomslag B6 Ljusbrun Läder
189,00 SEK
gusti-lader.se Reviews with ekomi.se