A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Att tillverka läder

Läder är ett naturmaterial som tillverkas från djurhudar. Hur lädret framställs är olika beroende på vilket typ av tillvägagångssätt som används; kemiskt, vegetabiliskt, traditionellt eller maskinellt. Gemensamt är att processen genomförs i olika steg. Garvningen är det mest välbekanta och ett av de viktigaste stegen.

 

Olika delsteg i framställning av läder

Nedan följer en ungefärlig lista på de vanligaste arbetsstegen vid kromgarvning.


1. Råhud

2. Mätning och kontroll

3. Uppmjukning

4. Askning/ Hårborttaggning

5. Rengöring

6. Lager

7. Betning

8. Avkalkning

9. Kontroll av pH-värde

10. Garvning

11. Neutralisera

12. Torkmangling

13. Eftergarvning

14. Kontroll

15. Reglera tjockleken

16. Efterbehandling

17. Slutgiltig mjukgöring

18. Torkning

19. Ytbehandling1. Råhud

I början av läderframställningen jobbar man med råhuden, alltså en djurhud som är totalt obehandlad. Om en råhud inte kan göras till läder direkt måste den konserveras. Detta är viktigt och måste ske så fort som möjligt då det annars snabbt bildas bakterier i huden som gör att den inte går att använda till läder.2. Mätning och kontroll

Först och främst måste materialet prövas. Ofta mäts hudarna upp per hand, ibland även med hjälp av en maskin. Tjocklek fastställ, eventuellt även täthet och fasthet. Varje hud undersöks för brister eller fel.

En sådan kontroll upprepas flera gånger under tillverkningsprocessen, för att säkerställa att slutprodukten blir som önskas.

bearb_Messen-1

3. Uppmjukning

I det fall att hudarna har lagrats måste de kunna återställas till sitt ursprunglig tillstånd. Till en början måste då hudarna mjukas upp.

 

4. Askning/ Hårborttaggning

Syftet med askningen är att få bort överflödigt hår/päls samt att minska fettmängden. Detta steg är endast nödvändigt då lädret ska vara kalt. Med andra ord är det inte nödvändigt vid tillverkningen av en päls eller fäll.

Askningen är ett viktigt arbetssteg innan själva garvningen. Namnet askning kommer av att det förr var just aska som användes. Idag är det vanligare med kalciumhydroxid och natriumsulfid. Dessa ämnen får inte gå ut i avfallsvattnet utan måste lagras och tas om hand om.

Vilka egenskaper som lädret senare får utgörs till stor del av askningsprocessen. Ju längre en hud askas, desto mjukare blir lädret. Det betyder att om önskvärd egenskap hos lädret är fett och robust blir tiden för askning kort.

Efter askningen är behåringen på översta hudlagret tillräckligt löst för att tas bort. Det samma gäller för överblivna hudrester och fett. Huden rengörs från överflödiga proteiner och fetter.


5. Rengöring

Huden rengörs från eventuella hår- eller köttrester.

 

6. Lager

En hud är uppbyggd av flera skikt, så kallade lager. För att tillverka läder separeras dessa lager ofta. Det vanligaste är att skilja på insidan, yttersidan och mellanlagret.

bearb_maschinelles-spalten

 

7. Betning

Betningen gör lädret mjukt och lätthanterligt. Här tillsätts olika enzymer som delar på en del proteiner som finns i huden.

 

8. Avkalkning

Här ses det till att inga rester från steg 4, askning, finns kvar i lädret.

9. Kontroll av pH-värde

Syror och salter ska sänka hudens pH-värde och göra så att den blir mottaglig för garvämnena.

10. Garvning

Genom garvningen blir verkligen en djurhud till läder. Innan dess består huden fortfarande av mycket proteiner vilket gör att det fortfarande är ett organiskt och därför mycket känsligt material. När huden garvas delas proteinerna, vilket gör att lädret blir mer stabilt.

Själva garvningen är vanligen en kromgarvningen vilket betyder att det är kromsalter som används. Det finns även andra alternativ med syntetisk eller kemisk garvning, men även vegetabiliska varianter vilket blir mer och mer vanligt.

 

11. Neutralisera

PH-värdet neutraliseras.

 

12. Torkmangling

Torkmanglingen har till syfte att få ut vattnet ur lädret. Läderstycket pressas då mellan två valsar.

 

13. Eftergarvning

Eftergarvning är, som det hörs på namnet, den process där lädret garvas ännu en gång. Syftet är främst att optimera utseendet eller känslan på det slutgiltiga lädret. Beroende på vad det ska användas till (kläder, skor, bilsäte etc.) ser eftergarvningen lite olika ut. Till exempel kan fokus ligga på lädrets mjukhet, färg, vikt eller stabilitet.

14. Kontroll

Ett steg som kanske verkar enkelt men det är tidskrävande då det egentligen mer än ett steg är något som sker under hela processen. Det är här lädret kontrolleras och sorteras ut för att granskas efter fel eller skråmor. Har det fått önskad storlek och tjocklek? En kontroll av lädret säkrar kvaliteten.

15. Reglera tjockleken

Om lädret inte uppfyller den standard det ska, till exempel om det är ojämnt eller om det inte har önskad tjocklek, måste det justeras. För korrekt storlek kan det plattas till eller en del av lädret kan avlägsnas. Resterna används då som mindre delar eller kan säljas till billigare pris.

16. Efterbehandling

Bleka, färga, fetta in. Antingen görs något av dessa tre alternativ eller flera i kombination.

    Bleka

Om lädret har en oönskad färg eller en ojämn färg så går det att ändra genom att bleka det.

    Färga

Efter att lädret blekts kan det även färgas. Det går att göra med olika metoder, kemiskt eller naturligt.

    Fetta in

Att fetta in lädret kan göra det något mjukare.

17. Slutgiltig mjukgöring

18. Torkning

19. Ytbehandling

  

Källor: https://www.leder-info.de, Zugriff am: 15.06.2018, https://www.leder-info.de/index.php/Gerbung. 02.07.2018.Våra produkter

Leon model Leon
Portfölj Axelremsväska Datorväska Vintage Brun Läder
1169,00 SEK
Moreno A. Moreno A.
Ryggsäck Cykelväska Läderväska Väska Dam Brun Läder
från 1109,00 SEK
Shelton model Shelton
Nyckelringar Nyckelband Läderrem Ljusbrun Brun Läder
49,00 SEK
gusti-lader.se Reviews with ekomi.se